Deelname


Geassocieerde worden

Om geassocieerde te worden, wordt er gevraagd om je akkoord te verklaren met de voorwaarden die 3komma14 stelt. Deze zijn er uitsluitend op gericht om van 3komma14 een vriendschappelijke groepering te maken en deze sfeer te behouden.
In eerste instantie vereist dit de goede wil van de geassocieerden en een open houding naar elkaar toe.

Bij aansluiting tekent iedereen dan ook een intentieverklaring die de principes samenvat. Deze verklaring is erop gericht om de basisprincipes van 3komma14 te vrijwaren en iedereen te beschermen als geassocieerde van de vereniging. Na aandachtige lezing en ondertekening voor akkoord(*) krijgt de kandidaat-geassocieerde toegang tot de activiteiten van 3komma14.

De volledige toegangsprocedure verloopt als volgt:

Vooraf moet de kandidaat-geassocieerde bewezen hebben aan de HIQ-toelatingsvoorwaarden te voldoen(*). Dit kan door een test bij een erkend psycholoog of door een test- of (ex-)lidmaatschapsbewijs van een erkende vereniging met dezelfde IQ-vereiste.

Ook wie voldoet aan deze IQ-eis wordt niet zomaar geassocieerde. Kandidaat-geassocieerden moeten aangebracht worden door een bestaande geassocieerde. Deze zal de kandidaat-geassocieerde aan alle geassocieerden voorstellen met de vraag of de aanvraag kan ingewilligd worden. De aanvaardingsvoorwaarden zijn streng in die zin dat een veto kan uitgesproken worden door een klein aantal geassocieerden.

Na goedkeuring van de aanvraag vragen we je de intentieverklaring te ondertekenen en deze via post te bezorgen of mee te brengen op de eerste activiteit(*).
Vanaf dat moment ben je geassocieerde en heb je toegang op de mailinglijst waar we onder meer al onze activiteiten aangekondigen.

(*)IQ-bewijs tonen en intentieverklaring bezorgen aan het infoadres van 3komma14.


Geassocieerde blijven

Wie in een kalenderjaar aan geen enkele activiteit deelnam is automatisch uittredend. Je kan wel opnieuw je kandidatuur stellen en de normale aanvaardingsprocedure opnieuw doorlopen.

Wie wel aan de deelnemingsvoorwaarde voldoet bevestigt op het einde van het jaar uitdrukkelijk dat hij/zij geassocieerde wil blijven. Hier wordt aan herinnerd op de mailinglijst van 3komma14. Wie niet tijdig bevestigt is automatisch uittredend. Bevestiging gebeurt met een mail.

Indien een geassocieerde één van de principes van 3komma14 niet respecteert wordt er meteen opgetreden. Dit kan tot uitsluiting leiden en is mogelijk op elk moment van het jaar.

De volledige uitsluitingsprocedure is erg eenvoudig:

Om het even welke geassocieerde kan een uitsluiting vragen aan de kern. Hiervoor is geen uitdrukkelijke motivering vereist. De kern informeert zich bij de rechtstreeks betrokkenen en beslist onverwijld.

Een uitgesloten persoon kan na 1 jaar terug aangebracht worden. Hiervoor doorloopt de betrokkene opnieuw de volle acceptatieprocedure.

Voorstelling  
Deelname  
Programma  
Informatie  
(laatste aanpassing: 9.5.2012)