Voorstelling


3komma14 is actief sinds 2 januari 2010.

Onze groepering richt zich op hoogbegaafde personen (definitie: IQ groter dan 2 standaardafwijkingen boven het gemiddelde) die als vrienden allerlei activiteiten willen meemaken in de reële wereld.

Het zijn HIQ'ers die zin hebben voor toffe ontmoetingen met toffe mensen, waar het gezellig is onder vrienden en niet te duur.
Het zijn ook HIQ'ers die 3komma14 zien als een aanvullende vriendenkring naast andere, als een eerder informele ontmoetingsplaats waar plezier kan gemaakt worden zonder belemmeringen en waar de mens centraal staat.

Wij streven er niet naar de wereld te verbeteren. Onderzoek naar intelligentie behoort ook niet tot onze doelen. We willen gewoon een leuke club zijn voor hoogbegaafden. Wie iets anders rond IQ zoekt, vindt zijn gading misschien bij Triple Nine Society, Mensa, Mysterium, Encefálica, ISPE (The Thousand), Intertel en vele andere.

Het werkgebied van 3komma14 is Vlaanderen. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk evenzeer welkom als zij de voertaal respecteren.

Onze geassocieerden hebben allemaal internettoegang. Dit is nodig voor de basiscommunicatie via e-mail en voor onze activiteiten die algemeen in de gedetailleerde kalender op de privé-webstek en met details via de privé-mailinglijst aangekondigd worden.
Voorstelling  
Deelname  
Programma  
Informatie  
(laatste aanpassing: 9.5.2012)